Klauni jakožto legrační „lékaři“ a „sestry“ nasazují své klaunské nosy a navštěvují jednotlivé pokoje, kde svou improvizaci přizpůsobují atmosféře a zejména malému pacientovi, kterého přišli pobavit.

„Navštěvujeme prakticky všechna dětská oddělení českých nemocnic, a nejenom ta. Pro organizaci Zdravotní klaun je důvěra a pravidelnost mezi námi a zdravotním personálem naprosto klíčová. Zdravotní personál přesně ví, kdy přijdeme a co se bude dít, s klauny se znají dlouho a v mnoha případech díky tomu vznikla i krásná přátelství,“ sdělila mluvčí organizace Zdravotní klaun Adéla Ksandrová.

Loni organizace oslavila 20 let své existence. Její největší přínos spočívá v tom, že přináší radost a smích tam, kde se jich nedostává. V nemocnicích, ale třeba i zařízeních pro seniory, je často tísnivá a ponurá atmosféra, případně strach. „Zdravotní klauni přináší novou energii, čerstvý vítr, rozbíjí šedivost, při dlouhém čekání i nudu,“ dodala Ksandrová.

Pro zdravotníky je pak mnohem jednodušší pracovat s klidnými pacienty a klienty. „Náš přínos mimochodem letos změřila i Vídeňská univerzita ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Motol v Praze, která exaktním výzkumem potvrdila, konkrétně na příkladu doprovázení dětí a jejich rodičů před operací, že přítomnost Zdravotního klauna je opravdu prospěšná,“ zdůraznila mluvčí.

Samotní Zdravotní klauni jsou profesionálové. Jedná se o profesi se svými povinnostmi a závazky, s tím souvisí i nábor nových klaunů. Výběrové řízení je několikakolové a velmi náročné. Každý klaun musí být znalý interních řádů, procesů, hygienických pravidel, ale musí disponovat znalostmi medicíny, psychologie a komunikace. close Návštěva Zdravotních klaunů v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa. info Zdroj: Vít Černý zoom_in Návštěva Zdravotních klaunů v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa.

Teprve pak noví klauni začínají chodit do nemocnic, nejdřív jako doprovod zkušenějších klaunů, až po několika návštěvách můžou jít skutečně samostatně klaunovat. „Aktuálně má naše organizace 93 Zdravotních klaunů a klaunek. Výběrová řízení pořádáme pravidelně a věříme, že se řady těch, kteří nosí za dětmi do nemocnic a za dříve narozenými do domovů smích a naději, budou i nadále rozšiřovat,“ uzavřela Ksandrová. .