„Původně jsme plánovali, že se potkáme trochu jinde, ale jak už to tak s investicemi bývá, naplánovaný harmonogram se nepodaří splnit téměř nikdy,“ řekl první školní den budoucím zdravotníkům hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Slyšel jsem, že do čtrnácti dnů byste se měli přesunout do Obchodní akademie. Odhaduji, že když to bude 1. října, bude to akorát,“ zavtipkoval.

Ředitelce SZŠ Janě Urbanové se podařilo operativně zajistit náhradní prostory v českolipské nemocnici. Souvisí s tím i drobný bonus pro studenty. „Mám velkou radost, že jste tady, budeme se snažit být dobrými hostiteli. Po dobu, co zde budete, jste našimi hosty z i hlediska stravování,“ sdělil studentům ředitel Nemocnice s poliklinikou Pavel Marek s tím, že alespoň poznají nemocniční stravu.

Mezi přítomnými tím vyvolal spontánní smích. Následně se zeptal, zda má někdo ze studentů v českolipské nemocnici zaměstnaného někoho z rodiny. Ruku zdvihla asi čtvrtina z nich. „To je krásné,“ dodal Marek.

Zdravotnická škola v České Lípě otevřela hned dva obory. Maturitní obor Praktická sestra a učňovský Ošetřovatel.  Na českolipské Obchodní akademii dokončují projekt snížení energetické náročnosti, zateplení fasád budovy, zavedení systému vzduchotechniky a nuceného větrání.

„Stavba vinou slabé kvality projektové dokumentace a nepředvídatelných stavebně statických podmínek nabírá zpoždění,“ uvedl mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla. Dokončení projektu se tak posune asi na konec listopadu. V druhém zářijovém týdnu už by měla být k dispozici část učeben, takže do nich nastoupí studenti 1. ročníků Obchodní akademie. Ostatní budou v tomto týdnu na praxích a exkurzích.

„Věřím,že žáci i rodiče dokážou přijmout ztížené podmínky v prvních dvou týdnech. Následně již budou mít k dispozici čisté prostory, zejména s čistým vzduchem,“ řekl k dopadům projektu náměstek hejtmana pro školství Petr Tulpa.

Otevření pobočky SZŠ je jen jedním z kroků pro budoucí zajištění dostatku zdravotnického personálu v České Lípě. „Jsme rádi za další možnost středoškolského vzdělávání mládeže. Všichni zúčastnění vidíme potřebu stabilizovat ve městě zdravotnický personál, my jsme se připojili tím, že budeme podporovat vznik nových ordinací v nedostatkových oborech,“ uvedla starostka České Lípy Romana Žatecká s tím, že město nadále pracuje i na doplnění stipendijních programů pro budoucí lékaře.