Cílem téměř roční akce bylo rozvinutí a zlepšení komunikačních dovedností sester, které pracují na chirurgické ambulanci, centrálním příjmu a na dětském oddělení.
„Sebepoznávací a seberozvojový kurz byl zaměřený na prevenci syndromu vyhoření, který personál na tak vytížených pracovištích často postihuje,“ říká Eva Nesládková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči NsP, která projekt připravila spolu s odbornicí MUDr. Ivou Vinduškovou. Podle Nesládkové je závěr ze semináře velmi pozitivní, neboť pomohl zlepšit vnitřní personální vztahy a přispěl ke zlepšení přístupu a jednání s klienty