Ze zanedbané plochy s černými skládkami na okraji historické části města u zámku Nový Falkenburk vzniklo malebné místo pro rekreaci místních občanů, kde ale také zároveň nalezly nový domov chráněné druhy rostlin a živočichů.

Dnes v mokřadech v Jablonném návštěvníci najdou osm nových tůní, povalový chodník přes mokřad, stezky z velkých balvanů přímo ve vodě, nové lavičky i novou cestu. Ale také nově vysazené kosatce žluté, kosatce sibiřské, ďáblíky bahenní a další vzácné rostliny. Čmelák chce tímto projektem ukázat, že na relativně malé ploše mohou vedle sebe existovat místa s výskytem vzácných mokřadních druhů živočichů i rostlin a park sloužící místním lidem i dalším návštěvníkům.

Organizace Čmelák získala pozemek u zámku Nový Falkenburk v dražbě od bývalého státního statku v roce 2005 díky sponzorskému příspěvku, který mu daroval podnikatel Martin Wichterle, vnuk známého vynálezce.

Projekt letos přinesl i první krásné plody pro přírodovědce. „Máme radost, že tu letos poprvé rozkvetly vzácné kosatce sibiřské i ďáblík bahenní. Je tu také možné slyšet, a s trochou štěstí i pozorovat, dospělce i pulce skokana skřehotavého," doplnila odborná koordinátorka péče o mokřady Dagmar Najmanová.

Čmelák se vedle mokřadů v Jablonném stará o dalších téměř 60 hektarů vlastníc přírodních pozemků, mimo jiné o orchidejovou louku nebo lesní pozemky v rámci projektu Nový prales.

Na středeční slavnostní otevření byly pozvány i děti z dětského domova, které v mokřadech během obnovy pomáhaly, a které bydlí v nedalekém zámku Nový Falkenburk.