Spolupráce se týká studentů z oboru, který se nazývá Ekonomika a služby, jehož profilace je zaměřená na bezpečnostní služby. Studenti, kteří tento odbor vystudují a úspěšně po čtyřech letech zakončí maturitou, by mohli své uplatnění nalézt u městské a obecní policie, u celní správy, v soukromých bezpečnostních službách, u vězeňské stráže, nebo by mohli například pracovat ve státní správě a samosprávě.

„Přejeme si, aby naši studenti viděli spektrum činnosti městské policie zevnitř," předeslala úvodem ředitelka Euroškoly Petra Kašparová. Stejnou představu má také starostka města Romana Žatecká. „Strategií města je, aby městská policie byla subjektem, na který se občané v případě potřeby nebo nutnosti mohou s důvěrou obrátit. Cením si toho, že pod vedením současného ředitele se tato strategie naplňuje. A zájemcům z řad studentů bychom měli umožnit, aby práci městské policie poznali. Jsou to možná naši budoucí strážníci," říká starostka.

Zástupkyně Euroškoly představily starostce města svoji vizi v další spolupráci školy a městské policie. V podstatě budou studenti na praxi, aby poznali, jak si městská policie stanovuje schéma pracovního dne, s jakými problémy se potýká a co musí každodenně ve své práci řešit. Již nyní má škola spolupráci s Hasičským záchranným sborem a z řad studentů se již postupně krystalizují potenciální hasiči-záchranáři. A obdobně to může být také v případě městských strážníků. Spolupráci města a Euroškoly formou praxe studentů bude projednávat rada města na svém srpnovém jednání s možností uzavření písemné dohody mezi oběma subjekty.