Využití již nefunkční sušárny chmele v Dubé řeší nyní znovu vedení města. Plány jsou velké, finanční náklady však také. Pomoci by mohla dotace. Několik let chátrající sušárna, která je unikátní technickou stavbou svého druhu, by mohla sloužit i jako muzeum.

„Výchozím bodem návrhu, jak sušárnu využít, byla snaha skloubit výjimečný otevřený vnitřní prostor s novými moderními prvky. Například interiér s dřevěnými tesanými konstrukcemi je sám o sobě natolik určujícím a silným prvkem, že bylo důležité jej příliš nenarušit a podpořit jednoduchou prostorovou hrou podlah, které se vznášejí mezi zdmi a krovem. Tomu také odpovídá navrhované rozdělení vnitřních prostor," popisuje starostka Dubé Zdeňka Šepsová.

Muzeum a workshopy

V přízemí jižní části by město rádo instalovalo stálou expozici muzea místního kraje. Další dvě patra by měla být využita pro jednorázové umělecké výstavy. V dvou malých místnostech u jižní stěny jsou navrženy toalety a zázemí pro prodej občerstvení v letním bufetu, respektive při společenských akcích ve vnitřních prostorách. Severní část by měla být věnována nejrůznějším společenským aktivitám.

„V západní věži bychom chtěli zřídit klubovny s možností samostatného vstupu přes ocelové schodiště. V přízemí by mělo být umístěno hygienické zázemí s toaletami a sprchami. Hlavní otevřený prostor by měl sloužit jako místo pro dětské hry, případně umělecké workshopy," dodává starostka Šepsová.

Amfiteátr

Renovace omítek musí proběhnout citlivě, aby se zachovaly původní povrchy. V jižní části přibude nové vnitřní schodiště a v severní části by to stávající mělo projít obnovou.

Využití komplexu sušárny chmele může být opravdu široké. „Kromě již zmíněné stálé expozice je ideálním místem pro výstavní a informační činnost, konání historických jarmarků v rámci výročních akcí města, Adventu nebo Velikonoc. Prostředí a okolí sušárny je také vhodným místem pro pořádání divadelních představení, koncertů, vzdělávacích akcí a podobně," uvádí Šepsová. Velkým lákadlem by mohl být amfiteátr a naučná turistická stezka. Takové plány bude město stát ale několik milionu korun.

Předpokládané orientační náklady na obnovu sušárny by mohly dosáhnout téměř jedenácti milionů korun. Kvůli odvodnění objektů by se náklady téměř zdvojnásobily. „Rozhodně nechceme, aby tato jedinečná technická památka dále chátrala," upozorňuj starostka.

V září město podalo žádost o dotaci z Programu záchrany architektonického dědictví, který spadá pod Ministerstvo kultury ČR.

Historie

Nejstarší doklady o existenci sušárny jsou z roku 1877. V té době jsou doloženy ve městě i další sušárny, které se do dnešního dne nedochovaly.

Chmel byl nejen v okolí Dubé důležitou zemědělskou komoditou, jejíž pěstování bylo velmi výhodné. V devatenáctém století zaznamenalo město Dubá díky pěstování chmele zvýšení životní úrovně a s tím i demografický rozvoj města. Po roce 1900 začala produkce chmele upadat.

Před druhou světovou válkou vlastnili sušárnu manželé Reichmannovi, kteří byli židovského původu a z obav před rasovou persekucí sušárnu prodali. Po válce byla sušárna zkonfiskována a přidělena státnímu statku, který zde umístil výkrmnu brojlerů. Později předal státní statek objekt městu Dubá.

Na stavbě jsou cenné zejména dvě kruhovité věže, které jsou svým tvarem v Čechách neobvyklé a připomínají podobná zařízení v Anglii nebo Francii.

Jedna z věží byla opravena ještě státním statkem. Dokonce se na ní dochovala i pro sušárny charakteristická kupole. Druhá z věží byla zatím provizorně zastřešena a vyspravena městem Dubá, které již v minulosti investovalo do opravy střechy a okapů na objektu.