Ivo Rozsypal patřil mezi klasiky českého ateliérového skla a veřejnost mohla jeho práci ocenit díky početným realizacím v architektuře a veřejných prostorech.

„Jeho odchodu je nám líto o to více, že ho již v říjnu neuvítáme na IGS 2021, neboť bychom jen stěží hledali osobnost, která by s tímto sklářským svátkem byla více spjata,“ uvedl novoborský starosta Jaromír Dvořák. Podle něj, jeho jméno nemohlo minout nikoho, kdo se byť jen trochu setkal s výtvarnem, a nejen s tím sklářským.

S uznáním o něm psal domácí i zahraniční tisk, vystavoval v prestižních galeriích. V roce 2009 vydal tento sklářský mág knihu Ivo Rozsypal sklo kresba malba s podtitulem Moje vyznání.

Pro život a práci Ivo Rozsypala byly charakteristické nadání, píle, cílevědomost, systematičnost a maximální nasazení ve všem, co činil. „Jsme vděčni za české sklářství, kterému dal charakteristický rozměr, za životní peripetie, které ho nasměrovaly ke sklářské tvorbě a do Nového Boru, kde žil a pracoval,“ prohlásil starosta Nového Boru.

Sklářský výtvarník a malíř Ivo Rozsypal se narodil 12. 8. 1942 v Brně. V letech 1964 až 1968 studoval na sklářské škole v Kamenickém Šenově, následně do roku 1973 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u profesora Stanislava Libenského. Po promoci pak do roku 1983 působil i jako designér v novoborském podniku Crystalex.

„Skvělé chlapisko, sklo mu proudilo žilami, fantasijně z něj tvořil a zanechal tu věčnou výtvarnou stopu. Byl nám dobrým a veselým sousedem,“ napsal na sociální síti Stanislav Valdman.