Žena přitom s počítačem neuměla příliš pracovat, pomohl jí ale počítačový kurz, který pro seniory v Novém Boru a Kamenickém Šenově na Českolipsku uspořádala Nadace Livie a Václava Klausových.

Když se novoborští senioři učili během kurzu pracovat s internetovými vyhledávači, přála si žena najít nějaké informace o svém příteli. Společně s lektorkou začali pátrat a našli dokonce hlasový záznam.

Nová přátelství

„„Jsem vám tak vděčná! Tak moc jsem si přála ještě jednou jej slyšet," děkovala pak velmi dojatá seniorka.

Na týdenním kurzu, který probíhal současně v Novém Boru a Kamenickém Šenově, bylo také podstatné pravidelné setkávání seniorů a navázání přátelství. „Za šest let pořádání kurzů pro Nadaci Livie a Václava Klausových jsme se již setkali s tím, že kurz byl impulsem pro založení klubu seniorů," uvedla Adéla Kolouchová, pořadatelka a zároveň lektorka v jedné osobě.

V Boru i Šenově byla kapacita kurzu omezena na deset míst a v obou místech byl plně zaplněný. Zajímavostí je, že převládaly ženy.