Jediná židovská památka v České Lípě, hřbitov u městského parku, se začala po letech opravovat. Po ukončení stavebních prací by se mělo pietní místo zpřístupnit veřejnosti. Podle předsedy Židovské obce Děčín Vladimíra Poskočila navázali kontakt s městem na základě minulých setkání a vyvolali jednání o možné rekonstrukci hřbitova.

„Obnova je velmi důležitá, vždyť je to jediná památka tohoto druhu v České Lípě, jediná, která zůstala,“ podotkl Vladimír Poskočil s tím, že na území města žilo kdysi více než tisíc židů a historie samotného hřbitova sahá až do patnáctého století.

Už v listopadu loňského roku českolipští zastupitelé rozhodli o poskytnutí finančního příspěvku tří set tisíc korun Židovské obci Děčín. Podle tiskové mluvčí radnice Kateřiny Kotkové se tak město finančně podílí na opravě zdi židovského hřbitova. „Výše uvedenou částku zastupitelstvo města zároveň zařadilo do rozpočtu odboru rozvoje majetku a investic na rok 2010,“ dodala Kateřina Kotková.

Po sto tisících korunách přispěl i Krajský úřad Libereckého kraje a Židovská obec Praha. „Půl milionu korun ale bohužel není zdaleka částka, která by postačovala na opravu kompletně celého hřbitova,“ podotkl Vladimír Poskočil.

Zastaví chátrání

Nejdůležitější je tak nyní zamezit dalšímu chátrání obvodové zdi. „První etapa opravy hřbitovní zdi by měla být do měsíce hotová a bude zahrnovat odstranění havarijního stavu, vybudování vstupního portálu a zádveří včetně informační cedule,“ upřesnil Miloš Černohorský z firmy Komplex DC s.r.o., která se zabývá opravou památek.

Na zbývající opravy zdiva a vnitřních prostor by mělo dojít příští rok. Záleží ale na dostatku finančních prostředků. Židovská obec se zavázala, že po rekonstrukci zpřístupní objekt veřejnosti.

Autor: Tomáš Mařas