Obyvatelé Nového Boru se právem ptají, jak je město připravené na zimní údržbu ulic a chodníků, poněvadž mají v živé paměti loňskou sněhovou nadílku. O úklid komunikací se stará firma AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., úklid bude probíhat v obdobném rozsahu jako vloni. Opět jej bude limitovat množství peněz.

Přesnější údaje má k dispozici Petr Škop, vedoucí oddělení správy technických služeb a komunálního odpadu novoborského městského úřadu. „V roce 2010 vydalo město za strojní čištění komunikací, posypový materiál, další materiál spojený s údržbou a na zaplacení úklidové firmy celkem 4,77 milionu korun. Pro rok 2011 se na zimní údržbu počítá v rozpočtu s částkou 4,86 milionu korun. Samozřejmě bude záležet na klimatických podmínkách, zda tato suma bude stačit,“ uvedl Petr Škop.

Kilometry chodníků

„Musíme se postarat o úklid šedesáti osmi kilometrů ulic a patnácti kilometrů čtverečních chodníků v Novém Boru, Pihelu, Janově, Bukovanech a v Chomoutech,“ vypočítává Martin Bezouška z odboru správy majetku.

Chodníků vlastní víc, ale úplně všechny nemohou z finančních důvodů uklízet. Proto na některých z nich opět umístí informace, že nebudou v zimě udržované. „Plán zimní údržby města, který obsahuje přehled všech komunikací, na nichž je zajišťována údržba, je pro veřejnosti k dispozici na internetu i v informačních vývěskách města“, dodává Bezouška.

„Zatím nám počasí ve srovnání s loňským rokem přeje. Budeme se snažit uklízet podle možností co největší rozsah komunikací. Dobrá zpráva je, že třiceti občanům, kteří pro město vykonávají veřejně prospěšné práce, byly prodlouženy pracovní smlouvy minimálně do konce února, takže i oni přiloží ruku k dílu a z části chodníků budou sníh odstraňovat,“ říká místostarosta Stanislav Valdman.

A jak dodává, minulou zimu hodně pomohlo také to, že mnozí občané Nového Boru nestáli se založenýma rukama a sami pomohli s úklidem chodníků před svými domy nebo provozovnami, ačkoliv jim to už zákon neukládá. „Je to pro nás velká pomoc, které si vážíme a děkujeme za ni,“ uzavírá místostarosta Valdman.