Situace ve Sloupu je o to komplikovanější, že už loni začaly práce na výstavbě nové kanalizace, která obec napojí na čistírnu odpadních vod v nedalekém Novém Boru. Práce na vodovodu by měly být hotové na konci července. Výstavba kanalizace potrvá déle, ve Sloupu by měla být hotova koncem roku.

Výstavba kanalizace, která umožní napojení Sloupu v Čechách, sousedního Radvance a Nového Boru-Janova na nedávno rekonstruovanou čistírnu odpadních vod v Novém Boru, začala loni před koncem roku. Projekt, který včetně DPH přijde na bezmála 127 milionů korun, počítá s výstavbou 15 kilometrů kanalizačních stok. Staví se také více než čtyři kilometry výtlačného potrubí a deset čerpacích stanic. Celý projekt by měl být hotov v závěru roku 2017, kdy bude dokončena kanalizace v Janově.

„Rekonstrukce vodovodu v majetku SVS se uskuteční v souběhu s naplánovanou investiční akcí ?Svazku obcí kanalizace Sloup k vybudování nové splaškové kanalizace," řekl generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti (SVS) Bronislav Špičák. Rekonstrukce se dotkne Benešovy, Komenského, Mikovcovy, Radvanecké a Polní ulice, kde je vodovod v komunikacích, což přinese dopravní omezení. „Součástí stavby je i rekonstrukce veřejných částí stávajících domovních vodovodních přípojek," doplnil mluvčí SVS Jiří Hladík.Hladík.

Rekonstrukce vodovodu je letos jednou z mnoha investičních akcí SVS, která vodou zásobuje Ústecký kraj a podstatnou část Libereckého kraje s výjimkou Frýdlantska a Semilska. To je přes 12 procent území státu s 1,14 milionu obyvatel. Firma letos počítá na severu Čech s investicemi za 1,27 miliardy korun, z toho 78 procent půjde do obnovy vodovodů, kanalizací a dalších zařízení, zbylých 22 procent je určeno na strategické investice. Jen na Českolipsku je letos podle Hladíka v plánu 21 akcí dohromady za 123 milionů korun.