Každý ze stávajících pruhů se rozšíří o šest metrů. Půjde o první čtyřpruhový úsek na silnici I/9. Podle Ředitelství silnici a dálnic dojde díky této stavbě k výraznému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu. Pro rok 2035 se předpokládá intenzita dopravy dokonce 17 000 vozidel za den.

„Zkapacitnění umožní bezpečně předjíždět a oplocení minimalizuje srážky se zvěří. Doprava roste neustále, ukazují to i poslední sčítání,“ sdělil ředitel liberecké správy ŘSD Jan Wohlmuth. Součástí stavby budou tři nové mosty, z toho dva přes migrační trasy pro zvěř a také nezbytné přeložky inženýrských sítí a doprovodných cest, jako jsou přístupy na lesní i obecní pozemky.

Podobu změní i křižovatka silnic I/9 a I/13 ve Svoru, kde se v minulosti odehrála řada tragických dopravních nehod. Vznikne zde okružní křižovatka.