Především papírová změna proběhla s novým rokem na dvou školách v Jablonném v Podještědí. Od prvního ledna je totiž zdejší základní škola a základní umělecká škola jednou organizací, zastupitelé města rozhodli o jejich sloučení. Cílem bylo především zajistit provoz umělecké školy, kterou její ředitelka před prázdninami opustila. A také to, aby organizační změnou neutrpěli žáci obou ústavů.

Odešla jinam

„Ředitelka základní umělecké školy, která v Jablonném působila asi osmnáct let, dostala nabídku na práci v České Lípě. A vzhledem k tomu, že odtud pochází a má tam i byt, nabídku přijala. V ZUŠ tak skončila k loňskému třicátému červnu,“ vysvětlil ředitel základní školy v Jablonném v Podještědí Jindřich Dráb.

Ten také doplnil, že přes léto proběhlo výběrové řízení na nového ředitele základní umělecké školy. Přihlásilo se dohromady pět kandidátů, ale nikoho nevybrali. „Aby mohla ZUŠ od nového školního roku normálně fungovat, byl jsem pověřený jejím prozatímním vedením,“ upřesnil Jindřich Dráb.

Neměli vyučující

V momentě, kdy v Jablonném vyřešili problém s obsazením místa ředitele, začali do základní umělecké školy shánět nové učitele. Ti dřívější totiž měli smlouvu do třicátého června, nebyl tak nikdo, kdo by od září mladé umělce vedl. S obsazením pozic učitelů hodně pomohla odcházející ředitelka.

Díky jejím kontaktům tak v základní umělecké škole nyní učí například lidé ze souboru libereckého divadla. „Jelikož jsme usoudili, že s novým výběrovým řízením by to nedopadlo o moc lépe než o prázdninách, rozhodli zastupitelé o sloučení obou škol. Nyní jsem tak ředitelem jak základní školy, tak také základní umělecké školy,“ podotkl Jindřich Dráb. Organizace tak má nový název i zřizovací listinu.

V komunikaci s učiteli ze ZUŠ řediteli Drábovi pomáhá jeden z učitelů, který prozatím funguje jako zástupce pro uměleckou školu.

Do budoucna ale mají podle Jindřicha Drába tip na vyučujícího, který by v základní umělecké škole začal pracovat na plný úvazek a vedením vzdělávacího ústavu by pak byl pověřený on. „Tento školní rok ale zůstane vše, jak je teď. Potom se uvidí,“ doplnil ředitel Dráb.

Učí i sólový zpěv

Zdejší uměleckou školu v Jablonném v Podještědí navštěvuje asi pět desítek dětí.

Vyučuje se tam jak výtvarná výchova, tak také samozřejmě hra na nejrůznější hudební nástroje.

Navštěvovat zde děti mohou hodiny flétny, klavíru, kláves nebo kytary. Vyučuje se zde ale také sólový zpěv, funguje tu i sbor. V objektu není školník, pouze uklízečka na částečný úvazek, dřívější ředitelka v budově dokonce podle Jindřicha Drába i bydlela.