Velká škatulata zažili minulý týden odsouzení, kteří si odpykávají trest ve věznici ve Stráži pod Ralskem. Kvůli novele, která zredukovala počet typů českých věznic z původních čtyř pouze na věznice s ostrahou a se zvýšenou ostrahou, tu museli přestěhovat na 400 vězňů.

Mužská věznice ve Stráži se od 1. října stala věznicí s ostrahou, ve které jsou dvě oddělení. Na tom se středním stupněm zabezpečení je nově 550 odsouzených, vyšší zabezpečení se týká 286 mužů. „Stěhování probíhalo na etapy, největší počet odsouzených jsme přemístili během státního svátku. V neděli neprobíhaly návštěvy, aby všichni mohli dostat rozhodnutí o umístění a byl prostor na vysvětlení případných dotazů. Vše proběhlo v klidu, bez excesů odsouzených,“ uvedla mluvčí strážské věznice Martina Krutinová.

VĚTŠÍ PRAVOMOC

Reforma nově dává větší pravomoc Vězeňské službě, která bude odsouzené sama rozdělovat do oddělení rozlišených podle způsobu zabezpečení. „Slibujeme si od toho lepší umisťování vězňů, kdy budeme na základě různých posudků a rizik vyhodnocovat každého vězně zvlášť,“ uvedl již dříve ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal. Za dobré chování mohou být vězni přeřazeni do mírnějšího režimu a naopak, o čemž budou nyní rozhodovat ředitelé věznic.

Změny se dotkly také specializovaného oddílu strážské věznice pro lidi s mentální retardací, které tu funguje od roku 2007. „Dosud sem byli umisťování jen odsouzení určení do věznice s dozorem, nyní je i tento oddíl věznicí s ostrahou,“ dodala Martina Krutinová. Kapacita oddílu je 38 mužů.