Českolipská radnice uspořádala anketu, v níž se lidé mohli vyjádřit k dopravnímu značení.
„Do konce dubna dorazila k našim rukám více jak stovka připomínek,“ uvedl místostarosta České Lípy Jan Stejskal. „Za všechny připomínky občanům velice děkujeme.“
Náměty nyní začne vyhodnocovat komise složená z pracovníků Policie České republiky, městské policie a pracovníků odboru dopravy a technického odboru. Posoudí je také z pohledu možné realizace.
„Nejvíce požadavků od občanů jsme obdrželi na úpravu stání vozidel, zřízení přechodů pro chodce a výstavbu retardérů. Bohužel některá z navrhovaných míst nejsou pro osazení retardéry vhodná kvůli tomu, že tudy často projíždějí autobusy a těžká vozidla, která by na retardérech způsobovala neúměrný hluk a otřesy,“ popisuje vedoucí technického odboru Ing. Milan Blecha.
„Ve větší míře se další podněty týkaly například nevyhovujících intervalů světelné signalizace, časté byly také požadavky na změnu přednosti v jízdě na některých křižovatkách a v řadě návrhů zazněla také přání zrušit pro některé lokality zákaz zastavení a stání.“
Návrhy předá komise odboru policie a své závazné stanovisko ke změnám musí vydat i odbor dopravy.
„Samotná realizace úprav dopravního značení by v České Lípě měla probíhat v letních měsících,“ dodává tisková mluvčí městského úřadu Kateřina Amrichová.