V kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod porota vybrala za vítěze projekt „Mimoň přečerpávání na ČOV Hradčany a rekonstrukce ČOV Hradčany".

„Získáním této ceny bylo zhodnoceno deset let zkušeností při výstavbě vodohospodářských děl," uvedl při přebírání ocenění Martin Borovička, generální ředitel společnosti SYNER, která rekonstrukci prováděla.

Čistírnu v Mimoni, která leží na okraji bývalého vojenského prostoru, nebylo kvůli zátopové oblasti možné rozšířit o biologickou část, proto firma přistoupila na převedení odpadních vod na nedalekou ČOV v Hradčanech. Odpadní vody v Mimoni se do té doby biologicky dočišťovaly v rybnících. To komplikovalo v zimních měsících dodržování limitů pro jejich vypouštění. Teď je svádí více než kilometr dlouhý přivaděč do Hradčan.

Modernizace čistírny v Hradčanech navázala na integrovaný projekt Čistá Ploučnice za více než 600 milionů korun. Jeho součástí byla rekonstrukce čistíren v České Lípě, Novém Boru, Zákupech nebo Stráži pod Ralskem a dostavba kanalizace v Kamenickém Šenově a Mimoni.