Českolipská radnice vyhodnotila anketu, ve které se občané města mohli vyjádřit k dopravnímu značení ve městě. Lidé se vyjadřovali k tomu, kde jim jaká dopravní značka chybí a naopak kde je dopravní značení zbytečné.
Ankety se zúčastnilo více než sto obyvatel České Lípy a jejího vyhodnocení se chopila pracovní skupina, kterou jmenovala starostka Hana Moudrá. Členy této skupiny jmenovala z řad Policie ČR, městské policie, technického odboru města a také z odboru dopravy.
„Převážná většina požadavků od místních občanů se týkala úprav dopravního řešení u stání vozidel,“ shrnul názory občanů místostarosta města Česká Lípa Jan Stejskal.
Podle jeho slov se některé podněty týkaly také vytvoření nových přechodů pro chodce či instalace zpomalovacích retardérů. Bohužel některá z navrhovaných míst nebyla pro osazení retardéry vhodná z důvodu častých průjezdů autobusů a těžších vozidel, Při průjezdu těžkých vozidel přes retardéry vzniká velký hluk.
„Časté byly také požadavky na změnu přednosti v jízdě na některých křižovatkách. V řadě návrhů zaznělo také přání zrušit pro některé lokality zákaz zastavení a stání či úprava intervalů světelné signalizace,“ doplňuje dále vedoucí technického odboru Milan Blecha.
Návrhy na změny v dopravním značení posoudila nejprve odborná komise, Policie ČR a své stanovisko vydal rovněž odbor dopravy.
„Samotná realizace probíhala na konci letních měsíců,“ doplňuje Jan Stejskal.
Na některé nesrovnalosti v dopravním značení upozornila také redakce českolipského deníku.
Pastí na řidiče se dala nazvat křižovatka, na které neměl do našeho upozornění nikdo přednost. Výjezd od čerpací stanice Shell se nebezpečně křižoval s výjezdem od Penny marketu a automobily přijíždějící z obou těchto silnic si musely navzájem dávat přednost.
Také na tomto místě město umístilo dopravní značku hlavní silnice, která nepřehlednou situaci vyřešila. Nyní je už zřejmé, že přednost mají automobily vyjíždějící od čerpací stanice.
Stejně tak jsme upozorňovali na příliš vysoké keře před přechody pro chodce, které zabraňovali výhledu řidičům, ale i ty město posekalo na únosnou míru a chodce tak už projíždějící řidiči mohou vidět.
Mimo to jsme upozorňovali také na zbytečně stojící kolony automobilů na světelné křižovatce mezi sídlištěmi Špičák a Sever.
„Ani slib, že se postaráme o lepší průjezdnost jsme spát nenechali a touto křižovatkou se zabýváme. Věc už posuzují odborníci a v nejbližších dnech se rozhodne o konečném řešení,“ reagoval Jan Stejskal.

Změny v dopravním značení

Lužická ulice – sjednocení dopravního značení na obou stranách na "zákaz zastavení“ („Mimo dopravní obsluhu“)
Ulice Červeného kříže 2420-21 – osazení dopravní značky„Zákaz stání“
Dubická x Kozákova ulice – osazení dopravní značení „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez“
Ulice Čs.armády (od Dubické ul. po Vohradského) ve směru od Dubické – zrušení dopravního značení „Zákaz stání“
Bendlova ulilce - zjednosměrněn provoz ve směru od Děčínské ul. k ulici A.Sovy, na pravé straně ve směru jízdy nainstalován „Zákaz stání“
Tylova ulice - ze strany od ulice Nawkova a Jižní bude osazeno dopravní značení „Zákaz vjezdu nákladních automobilů „ („Mimo zásobování“)
Mimoňská ulice x výjezd od obchodního domu Kaufland (blíž k I/9) – zrušení dopravního značení „Stůj, dej přednost v jízdě“, osazení „Dej přednost v jízdě“
Ulice Českých Bratří (v úseku Máchova ul. – Partyzánská ul.) – osazení dopravního značení „Dej přednost v jízdě“
Partyzánská ul.ulice x ulice U Rybníčku – osazení dopravního značení „Dej přednost v jízdě“
Poříční ulice x Pivovarská ulice - osazení dopravního značení „Slepá pozemní komunikace“
Havlíčkova ulice (vjezd do bývalé hasič.zbrojnice) - zrušení dopravního značení „Zákaz stání“ a osazení „Parkoviště (podélné stání)“ na pravé straně

Další zprávy z regionu najdete zde