Za téměř půl milionu korun odkoupí město Česká Lípa dopravní značení na kruhové křižovatce u obchodních domů na silnici I/9. Rozhodli o tom českolipští zastupitelé.
Ne všem se ale tato koupě zamlouvala. Oldřich Panc se například pozastavil nad tím, že pokud by město značení nekoupilo, soukromý majitel nebude křižovatku provozovat.
Zeptali jsme se proto místostarosty Jana Stejskala na vysvětlení. Ten potvrdil, že pokud město dopravní značení neodkoupí, firma, v jejímž vlastnictví je kruhová křižovatka, ji odstraní.
Jak dále vysvětlil, hlavní komunikace patří Ředitelství silnic a dálnic. „Dopravní značení, včetně betonových tvárnic, zpomalovacích pruhů, ostrůvků, to vše je majetek firmy, která stavěla Interspar. Městu patří přilehlé komunikace vedoucí od benziny a od Hypernovy.“
Dále připomněl, že dočasné užívání kruhového objezdu bylo povoleno do konce roku 2007.
„Po jednáních se užívání této dočasné stavby prodloužilo o půl roku s tím, že Ředitelství silnic a dálnic si dá do svého záměru přebudování kruhového objezdu,“ pokračuje Jan Stejskal.
Dodal, že město chce, aby v těchto místech stála klasická křižovatka, která splní všechny parametry, tedy bude nasvícená, výrazná a bude obsahovat všechny předepsané prvky. „Kdy bude stavba dokončena, záleží na délce stavebního řízení,“ vysvětlil místostarosta.
Také Miroslavu Hudcovi připadá cena za značení přemrštěná. „Musíme to vůbec kupovat? Větší společenský užitek bych viděl například v podpoře domu pro matky s dětmi Jonáš,“ konstatoval.
„Dopravní značky jsou velmi drahé. Cenu jsme konzultovali,“ řekl Jan Stejskal. „Některé komponenty nám majitel dává zadarmo, odkupujeme dopravní značky. Ty v případě změn na kruhovém objezdu najdou uplatnění v našem majetku,“ připustil místostarosta.
Zastupitelstvo většinou hlasů schválilo odkoupení dopravního značení za 453 tisíc Kč. Peníze získá přesunem z prostředků určených na opravu a výstavbu místních komunikací.