Českolipští strážníci nasazují botičky, rozdávají pokuty a nechávají odtahovat automobily na základě zmateného nebo dokonce špatného značení, které odporuje zákonu.
Většina značek ve městě je v pořádku, ale právě ty důležité, na něž strážníci poukazují při nasazování botiček a rozdávání pokut, jsou přinejmenším zmatené. Jsou to značky označující zónu dopravního omezení v centru města, jejichž význam českolipští tvůrci značení pochopili naprosto opačně než hovoří zákon.

Ve spodní části dopravních značek, které zónu označují, by se podle zákona měla objevit informace, pro koho je zákaz určený a nikoli koho se zákaz netýká. A právě tak tomu je v České Lípě. Značky podle zákona zakazují stání v centru města na vyhrazených, zpoplatněných i rezervovaných parkovištích a na ostatních místech to nezakazují.
Špatný výklad zákona tvůrců českolipského dopravního značení potvrzuje i jeden z pracovníků města, který se celou problematikou zabývá a který si nepřeje vzhledem ke své profesi zveřejnit své jméno. Redakce českolipského Deníku však jeho jméno zná. „Podle značení by správně v centru nesměl nikdo parkovat na parkovištích vyobrazených na značce označující zónu. Ostatních míst se podle zákona zákaz netýká,“ říká.

Dodal však také to, že zákon je jedna věc, ale podle selského rozumu je zřejmé, co značení znamená. Že se jedná o zmatečné označení ale potvrdil.
Že zákon a jeho vyhlášky jsou směrodatné, a vytvářet značení podle selského rozumu a na jejich základě pak pokutovat řidiče není možné, potvrzují i slova Vladislava Rataje z dopravního inspektorátu v České Lípě. „Každá pochybnost ve značení je ku prospěchu přestupce,“ řekl už před časem Vladislav Rataj.

Další příklad nepochopení významu značky „Zóna s dopravním omezením“ ukázali tvůrci značení při vytváření zóny zákazu vjezdu nákladních vozidel do centra. Tento problém je však daleko závažnější a diskuse o selském rozumu není v tomto případě vůbec na místě. Ve spodní části dopravní značky označující zónu by měl být podle zákona vymezený čas, ve kterém na dané místo nákladní automobily nesmí a i v tomto případě je vše úplně naopak.
„Na základě této značky je zakázaný vjezd do centra všech nákladních automobilů kromě zásobování v uvedeném čase mezi 17. a 13. hodinou,“ uvedl ředitel městské policie Lubomír Mery. Dodal, že takto si značení městská policie vykládá. Podle zákona si ho však vykládá stejně jako jeho tvůrci úplně obráceně a v tomto čase zásobování do centra nesmí.
„Proti udělené a zaplacené blokové pokutě není možné se odvolat,“ uvedl zástupce ředitele městské policie Antonín Doležal s tím, že pokud řidiči se sankcí nesouhlasí, mohou využít mimořádného opravného prostředku u odboru dopravy. S takovým případem se však podle slov Zdeňka Procházky, vedoucího oddělení řidičských oprávnění odboru dopravy městského úřadu, do jehož kompetence spadají i přestupky v dopravě, nesetkali, a tudíž s ním nemají zkušenosti.
Celou věc tedy vysvětlil na základě informací od odborníků z Krajského úřadu Libereckého kraje tiskový mluvčí kraje Jiří Langer.
„V daném případě je možno podat podnět k přezkumnému řízení. Tento podnět se podává u orgánu, který rozhodl v posledním stupni. V tomto případě přímo Městská policie Česká Lípa. Ta může sama vyhovět podnětu v plném rozsahu nebo jej předá nadřízenému správnímu orgánu, což je v tomto případě Krajský úřad Libereckého kraje,“ vysvětluje Jiří Langer.
„Také má tato osoba možnost podat žádost o obnovu řízení. Žádost se opět podává na městskou policii.“ Podnět k přezkumnému řízením mohou lidé podat do jednoho roku od události a žádost o obnovení řízení až do tří let.
K celé věci se trochu alibisticky vyjádřil i českolipský městský úřad.
„Technický odbor městského úřadu podává pouze návrh na umístění dopravní značky na místní komunikaci. K návrhu na umístění dopravní značky své odborné stanovisko poskytuje příslušný dopravní inženýr Policie ČR, který posuzuje bezpečnost a plynulost silničního provozu. Na základě posouzení pak vydává odbor dopravy tzv. stanovení dopravního značení,“ uvedla tisková mluvčí českolipské radnice Kateřina Amrichová.