Až do 12. října můžete lidi, kteří dobrovolně věnují svůj čas druhým, nominovat na cenu Křesadlo. Ocenění, které symbolizuje jiskřičku lidství, bude předáno 4. prosince 2018 v České Lípě v rámci slavnostního večera šesti dobrovolníkům Libereckého kraje.

Akci, kterou pořádá českolipská pobočka sdružení ADRA, letos už podeváté podpoří Severočeské vodovody a kanalizace. Nominaci můžete zaslat na e-mailovou adresu: p.maska@tiscali.cz nebo písemně na adresu ADRA, o.p.s, ul. Čs. Armády 1578, 470 01 Česká Lípa, nejpozději do 12. října.

„Těšíme se na zaslané příběhy, které jsou každoročně ukázkou bohaté občanské angažovanosti našich spoluobčanů a příkladů dobré praxe dobrovolnických služeb v Libereckém kraji,“ říká Petr Máška, vedoucí českolipské ADRy, která provozuje rovněž dobrovolnické centrum.

Ocenění mohou získat registrovaní dobrovolníci v sociálních službách i ti neregistrovaní. „Hlavní podmínkou je, že dobrovolnické činnost je vykonávaná pro společnost bezplatně," dodává Máška.

Loni si ocenění odneslo šest dobrovolníků z Libereckého kraje.