Nezávislá odborná platforma Byznys pro společnost letos znovu ocenila českolipskou společnost ZOD Brniště. Podruhé v řadě tak získal titul Top odpovědná firma roku v kategorii menších společností jeden z nejmodernějších zemědělsko-potravinářských podniků u nás.

Zlatý certifikát a titul udělila porota společnosti za nejlepší strategii a její systematické naplňování. „Velmi si obhajoby titulu vážíme. Zemědělství je perspektivní obor, což si lidé často neuvědomují. Chceme poukázat na to, jak zásadně může dobrý hospodář zkvalitnit život na vesnici a dělat pro region, kde působí mnohem více, než „jen“ obdělávat půdu, dávat lidem práci a chovat dobytek“, uvedl Petr Kubíček, předseda představenstva ZOD Brniště.

ZOD Brniště je největším chovatelem krocanů a krůt v ČR. Kromě rozsáhlé rostlinné a živočišné výroby se věnuje i kultivaci okolní krajiny. Prostřednictvím Podralského nadačního fondu a místního Ekocentra podporuje ideu šetrného zemědělství a popularizaci ekologického přístupu.

„Není mnoho firem, které by tak pomáhaly aktivizovat život severočeských městeček a vesnic a přitom podporovaly rozvoj území i turismus,“ ocenil úspěch firmy Ivan Pastorek, starosta obce Brniště. Za spolupráci se ZOD ocenila obec i porota letošního ročníku soutěže Vesnice roku krajskou oranžovou stuhou.

Společnost  ZOD Brniště letos mimo jiné pomohla vzniku sociálního podniku FT&Catering, který poskytuje práci zdravotně i jinak hendikepovaným lidem. Nabízí občerstvení a provozuje také brnišťskou kavárnu, kde nabízí vlastní cukrářské a pekařské výrobky. V plánuje také výstavbu centra profesního vzdělávání pro znevýhodněné občany, Lesního parku nebo Centra regionálních potravin, které vznikne již v příštím roce.

„Cítíme určitou povinnost pomáhat našemu regionu tam, kde je to potřeba. Spolu s dalšími místními organizacemi se staráme o kultivaci krajiny, nyní například plánujeme revitalizaci pravobřežního přítoku Růžového potoka a ve spolupráci s obcí i obnovu poldrů, tedy suchých protipovodňových nádrží“, naznačuje předseda představenstva ZOD Brniště.