„Stavba byla původně součástí integrovaného projektu pro Českolipsko Čistá Ploučnice, který zahrnoval rekonstrukci pěti ČOV (Česká Lípa, Nový Bor, Doksy, Jablonné v Podještědí, Nové Zákupy) a dostavbu kanalizací v aglomeracích Nové Zákupy, Kamenický Šenov, Mimoň. Jeho celkové náklady vycházely na 600 milionů korun,“ připomíná Dagmar Haltmarová, tisková mluvčí SVS.

Projekt Čistá Ploučnice byl připravovaný pro spolufinancování z evropských fondů. „Poněvadž náš projekt nezískal finanční podporu, přepracovali jsme ho a rozdělili na samostatné projekty,“ zdůvodňuje tisková mluvčí.

Úpravu nařizují předpisy Unie

Město Nový Bor figuruje v seznamu aglomerací nad deset tisíc obyvatel, které musejí mít do roku 2010 vyřešeno čištění městských odpadních vod v souladu s požadavky EU. „Jsme rádi, že našemu městu už nebudou hrozit sankce za vypouštění odpadních vod. Budeme tak jednou z mála aglomerací v našem regionu, která splní požadavky Unie,“ konstatuje místostarosta Stanislav Valdman.

Upozorňuje i na další důležitou a související akci - odkanalizování Janova, Sloupu v Čechách a Radvance. „Kanalizace přijde odhadem na sto čtyřicet až sto osmdesát milionů korun a Svazek obcí Nový Bor, Sloup v Čechách a Radvanec podá v nejbližších dnech žádost o dotaci z programu Státního fondu životního prostředí. “

Využijí všechny stávající nádrže

A v čem rekonstrukce novoborské čističky odpadních vod spočívá? „Navržené řešení stavby počítá s vybudováním mechanicko-biologické čistírny s oddělováním části dešťových přítoků za usazovací nádrží.

Návrh rekonstrukce čistírenské linky využívá po úpravách všechny stávající nádrže čistírny, které doplňuje o dostavbu kruhových dosazovacích nádrží a čerpací stanice externí cirkulace,“ přidává několik detailů Drahomíra Traplová z odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Libereckého kraje.

„Řešení stavby využívá většinu stávajících průtokových cest, které v potřebné míře upravuje a doplňuje. V kalovém hospodářství využívá po úpravách stávající uskladňovací nádrže. V plné míře zůstane zachován také stávající biologický dočišťovací rybník. Podmínkou je odbahnění rybníka po rekonstrukci čistírny odpadních vod.“