„Existuje vysoké riziko dalšího náhlého zřícení střešní konstrukce krovu. Je nutné neodkladně provést statické zajištění stavby, neboť hrozí nebezpečí újmy na zdraví a ohrožení lidských životů,“ uvedl autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb David Mareček.

Podle něj bylo příčinou náhlého zřícení objektu dlouhodobé zatékání srážkových vod do interiéru budovy. Trpěly tím nosné konstrukce stavby, zejména krov, stropy nad prvním a druhým nadzemním podlažím. Počasí znehodnotilo svislé nosné konstrukce stěn památky, až selhala jejich únosnost a stavba se tak částečně zhroutila.

Jak Mareček popsal, konkrétně se zřítila část stropu nad druhým podlažím tvořená dřevěnými trámovými stropy, dále části stávající stropní konstrukce nad prvním podlažím tvořené zděnou cihelnou klenbou a došlo i ke zřícení části obvodové nosné stěny při severovýchodním průčelí v rozsahu prvního až druhého podlaží. Poškozený krov ohrožuje okolí.

„Chybí obvodové nosné stěny, kde původní pozednice podepírající konstrukci nad druhým podlažím se nachází samovolně ve vzduchu bez jakéhokoliv dalšího podepření,“ konstatoval Mareček. Z tohoto důvodu je neodkladné v rámci zabezpečovacích prací provést statické zajištění stavby za pomoci strojové techniky.

Statik proto navrhl osadit krajovou vaznici z ocelových profilů v místě původní pozednice s uložením a zafixováním na stávající korunu zdiva za užití dvou zvedacích plošin a jeřábové techniky. Dále doporučil provést postupné strojové odtěžení napadaných trosek sutin z prostoru stavby. Sutiny budou vytříděny od původních zdobných prvků oken z pískovce a ty mají být uloženy pro další využití památkáři. Stávající krovy má zajistit i konstrukce prostorového lešení ve zřícené části stavby.

Hospodářský dvůr císařské rezidence, který navrhli jedni z nejvýznamnějších barokních stavitelů Giulio Broggio a Giovanni Domenico Orsi spravuje od roku 2003 Národní památkový ústav (NPÚ). Po roce 1989 byl soukromým majetkem a pustnul. Na úplnou obnovu celého dvora by dnes bylo potřeba více než 600 milionů korun, opravou projde zatím jen část.

„V konírně bývalo přes šedesát koní, velikostí má dvůr rozměry zámku,“ přiblížil kastelán Petr Weiss. Podle něj jsou v jižním křídle, které projde opravou jako první, v plánu dvě výstavy. Jedna připomene objekty, které už neexistují, a to s příznačným názvem Zapomenuté zámky, druhá se zaměří na cestování za doby Habsburků, tedy císařských majitelů zákupského zámku.

Areál je oplocený, před vstupem varují pásky a cedule. Část je také sledována kamerovým systémem. Dvůr se v minulosti stával cílem vandalů a osob bez domova, oplocení lidé opakovaně rozkrádali.

Hledání peněz na obnovu

„Dvůr je architektonickou raritou, ale převzali jsme jej bohužel v katastrofálním stavu. Celá situace mne velmi mrzí, nicméně jsem nesmírně rád, že se nikdo nezranil a děkuji všem, kteří nám pomohli,“ komentoval malér ředitel Územní památkové správy na Sychrově Miloš Kadlec. Jak zdůraznil, NPÚ dlouho hledal peníze pro obnovu dvora, ale až v roce 2018 obdržel rozhodnutí o poskytnutí dotace z projektu IROP ve výši 95 milionů korun. A jen na historicky cennější část, na jižní křídlo, kde bývaly konírny. Vloni proběhla veřejná zakázka na generálního dodavatele obnovy, ale musela být zrušena, neboť nabídky převýšily finanční limit. Ten je nyní zvýšen na 127 milionů. „Brzy vyhlásíme novou veřejnou zakázku, věřím, že už dodavatele najdeme a s obnovou začneme co nejdříve,“ sdělil Kadlec.