„Samotná výstava je zapůjčena z Regionálního muzea v Chrudimi. Přivezli jsme ji na dodávce. Základ byl díky exponátům jasný, ale samotnou koncepci u nás bylo nutno vytvořit,“ řekla autorka mimoňské výstavy Blanka Marčoková, která nachystala pro návštěvníky i znalostní test.

„Výstava představuje lidové zvyky a obyčeje při zlomových okamžicích lidské existence – narození a smrti, kolem nichž se rozvinulo množství pověr a obřadů. Připomíná, že z našeho života vymizela většina rodinných oslav a rituálů spojených s prvními a posledními věcmi v životě člověka, které jsou dnes často považovány za přežitek, a že ve staletých zvyklostech našich předků, které se nedají nahradit, je ukryta naše minulost a kořeny,“ shrnula výstavu Alena Dufková z Regionálního muzea v Chrudimi.

Fotografie autobusu značky Fross–Büssing určeného pro město Liberec (20. léta minulého století).
Rodí se nevšední výstava o vagónce, muzeum chce do příprav zapojit i pamětníky

Dříve lidé žili více než dnes pospolu a narození či smrt pro ně byly jistou a běžnou součástí bytí. „Byli svědky životního koloběhu se vším, co k němu patří, a s ním se uměli vyrovnat. Až později došlo k jakémusi oddělení – anonymní porody i poslední okamžiky života za plentou v nemocnici – jako by tyto mezníky života měly být skryty,“ je uvedeno na jednom z informačních panelů.

V minulosti v domě, kde někdo zemřel, se mohl jen poklízet dobytek. „Nesmělo se v něm s ničím pohnout ani prát,“ popsali autoři panelů.

Žena byla po porodu izolovaná

Ani část věnovaná zrození není příliš veselá. K vidění jsou železné porodnické kleště a návštěvník se dozví, že žena po porodu byla považována za nečistou. „Byla na lůžku izolována v koutě světnice a oddělena plachtou,“ upozornili autoři výstavy. Čerstvá maminka nesměla kout opustit od východu do západu slunce, aby neohrozila jak sebe, tak své nejbližší. V plachtě býval dokonce zašitý kousek chleba či česneku, což už evokuje víru ve zlé síly a upíry.

„Výstava je inspirující, ale bohužel obecně v poslední době chodí do muzea čím dál méně lidí. Myslím si, že je to dáno současnou ekonomickou situací. Vypadá to, že lidi začali šetřit,“ řekla pokladní muzea.