Zahlédnout, pozorovat stádo zubrů – navíc v pestré přírodě, na pozadí scenérie ještědského hřebenu – je jedinečný zážitek. Zubři zde žijí několik let v oboře Židlov, bývalém vojenském prostoru Ralsko, jihovýchodně od města Mimoň. Potkat zubří rodinu ale není vůbec jednoduché. Majestátní zvířata rozhodně na turisty nečekají na jednom místě, ale putují na ploše o rozloze 3 786 hektarů.

Jejich pohyb ovšem mohou sledovat odborníci Vojenských lesů a statků (VLS). „Nejstarší samice má na krku obojek, který udává GPS souřadnice. Tím můžeme sledovat pozici celého stáda. Před několika dny jsme museli rozbitý obojek měnit, to obnášelo uspání zvířete. Nevýhodou je, že informace o umístění stáda získáváme se zpožděním třeba i šesti hodin," uvádí Miloslav Zikmund, specialista VLS. „I když je ve stádě hlavní býk, je v podstatě postaveno matriarchárně. Pohybuje se tedy podle nejstarší samice," vysvětluje odborník.

Společně s Miloslavem Zikmundem se do obory vydáváme i my. „Nevím, jestli dnes budeme úspěšní. Potkat a vidět zubry zblízka vyžaduje dost štěstí," upozorňuje již na začátku cesty pan Zikmund, který nás veze k místu, kam se zvířatům pravidelně připravuje krmení. „Už tam ale asi měsíc nebyli, tak uvidíme," prozrazuje Zikmund.

Ovšem jak se k místu přibližujeme, zjišťujeme, že štěstí stojí při nás. Přestává pršet a dvacet metrů od nás stojí celé stádo. Naskýtá se nám tak podhled na mohutná zvířata, kterým v minulém století hrozilo úplné vyhubení. „Nemají v podstatě přirozeného nepřítele, proto nejsou ani tolik bojácní a pro lidi bylo velice jednoduché je lovit," říká Zikmund. Mezi obrovskými býky a krávami nechybí ani dvě telata, stará přibližně tři měsíce.

Záchranný chov začal v oboře Židlov v roce 2011. Od té doby se z pěti členů dovezených z Polska rozrostlo stádo na současných třiadvacet kusů. V oboře mají ideální podmínky. „Oproti Polsku jsou zubři v mírnějším podnebí a navíc jsou dokrmováni. V Polsku se tak například rodí tele jednou za dva roky, zde mají krávy tele každý rok. Do budoucna ovšem budeme muset regulovat počet zubrů, jednak abychom zabránili příbuzenské plemenitbě a samozřejmě i kvůli prostoru," dodává Zikmund.

Pokud se do obory chystáte, dobře si přečtěte tabule, které se nacházejí u každé brány. Do dubna bývá přístup do obory omezen. V ideálním případě by se návštěvníci měli chovat tiše, pohybovat se pomalu a samozřejmě pouze po vyznačených stezkách. Při vhodném chování člověku při setkání se zubrem nic nehrozí. Určitým nebezpečím by mohli být psi. „Velká a střední plemena psů zubři považují za vlky. V takovém případě mohou zaútočit a psa rozdupat," varuje Miloslav Zikmund z VLS ČR.