Hrát a zpívat se ve čtvrtek 17. prosince bude pro dobrou věc, na podporu sociálního automobilu Farní charity Česká Lípa, který sváží zdravotně hendikepované děti do školy a ze školy. Přispět bude moci veřejnost během koncertu i po jeho skončení.

Živé vysílání mohou lidé sledovat na profilu ZUŠ www.facebook.com/zuscl od 18 hodin. Vystoupí komorní soubory ZUŠ Česká Lípa jako např. Klarinetové kvarteto, houslový soubor, žesťový soubor, kytarové trio, ale zazní i sólová čísla na trubku či varhany.

Komorní symfonický orchestr pod vedením dirigenta Pavla Hrice, Dětský pěvecký sbor Sborucení, Dětský pěvecký sbor Talent a smyčcový orchestr Horní Počernice Praha bohužel nemůže být osobně přítomný, takže tradiční Vánoční mše pro sóla, dětský sbor a orchestr, kterou zkomponoval ředitel českolipské ZUŠ Marek Kučera, uvede škola na závěr programu ze záznamu z loňského roku. Dobrovolný příspěvek můžete posílat již nyní na účet 115-9529760297/0100.