Ačkoli v minulosti byl křeček polní častým obyvatelem otevřené kulturní krajiny, v posledních letech se početnost jeho populace drasticky snížila.

Důvodem je zejména klesající plodnost samic. Zatímco ve 20. století totiž jedna samice porodila asi dvacet mláďat ročně, nyní se v průměru jedná o pět až šest mláďat. Není proto divu, že v Německu či ve východní Evropě poklesly počty křečků polních až o 75 procent, upozornila BBC.

Nosorožec tuponosý severní
Hromadné vymírání zvířat je rychlejší, než se čekalo. Mizí rekordním tempem

Odborníci si ale dosud nejsou jisti, proč k této změně došlo. Možných příčin je více – od globálního oteplování, přes intenzivní zemědělství až ke světelnému znečištění -, všechny ale mají jeden společný faktor: člověka. Jisté je zatím jen to, že pokud se situace dramaticky nezmění, křeček polní do třiceti let vyhyne.

Houba s cenou zlata 

Neradostná je také budoucnost housenice čínské, která má v tradiční medicíně doslova cenu zlata. Houba, která roste převážně na Tibetské náhorní plošině, je tradičně užívána pro celkové posílení organismu a zpomalení stárnutí. Traduje se, že úspěchy čínských běžkyň na dlouhé tratě v devadesátých letech minulého století byly výsledkem konzumace těchto hub.

Zdroj: Youtube

Vzrůstající poptávka po parazitické houbě, jejímž nejčastějším hostitelem jsou housenky můry Hepialus armoricanus však vedla ke snížení její populace o třetinu, připomněl britský list The Guardian.

Sojka chocholatá
V Evropě od roku 2000 ubyla téměř pětina polních ptáků

Na Červený seznam kriticky ohrožených druhů, který je aktualizován každé dva roky, ovšem nezamířili pouze křeček polní či housenice čínská. Podle IUCN je kriticky ohrožena i téměř třetina ze známých druhů lemurů, a to zejména kvůli odlesňování a lovu na Madagaskaru.

A obavy budí i další osud velryby černé, jejíž populace ke konci roku 2018 dosahovala počtu 250 jedinců…